ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ SPEAK WELL

Ban hành lần đầu ngày: 01/11/2022

Các điều khoản và điều kiện quy định tại đây là những thỏa thuận ràng buộc giữa Quý khách và Công ty Cổ phần Galaxy Education  liên quan đến việc sử dụng dịch vụ khi Quý khách giao dịch với Công ty (sau đây được gọi tắt là “Bản Điều khoản và Điều kiện”).

Xin hãy đọc kỹ toàn bộ thỏa thuận trước khi tham gia khóa học Speak Well.

1. Khái niệm

 • “Công ty” là Bên A - Công ty Cổ phần Galaxy Education
 • “Quý khách” hoặc “Học viên” là Bên B sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp
 • Các trường hợp được coi là có “lý do chính đáng” bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dựa trên đánh giá sự việc của Công ty.

2. Giới thiệu

Khóa học Speak Well là khóa học được thiết lập, xây dựng và sở hữu bởi Công Ty Cổ Phần Galaxy Education, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316418562 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/07/2020 (sau đây được gọi là “Công Ty”).

3. Hiệu lực và luật điều chỉnh

 • Bản Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực kể từ khi Quý khách thanh toán 100% học phí khóa học và sử dụng dịch vụ mà Công ty cung cấp.
 • Học viên khi sử dụng dịch vụ, tài liệu, nội dung trên khóa học của Công ty đã đồng ý với các điều khoản hoạt động, chịu trách nhiệm pháp lý với hành vi của mình và cam kết thực hiện mọi quy định liên quan.
 • Bản Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
 • Tùy từng thời điểm, có quyền điều chỉnh các Bản Điều khoản và Điều kiện này bằng cách thông báo đến từng Học viên.
 • Các vấn đề phát sinh trong giao dịch giữa Công ty và Quý khách nếu không được quy định trong Bản Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
 • Nếu bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản và Điều Kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

4. Bảo mật thông tin

 • Học viên có trách nhiệm tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 • Mọi thông tin cá nhân của Học viên sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Công ty chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, Công ty buộc phải cung cấp những thông tin này theo quy định pháp luật.
 • Học viên không được ghi hình/quay buổi học hoặc chia sẻ video lên Internet với bất kỳ hình thức nào nếu chưa được sự đồng ý của Công ty. Trường hợp vi phạm, tài khoản của Học viên sẽ bị khoá và Học viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 • Công ty có thể gửi thông báo tình hình học tập, chương trình khuyến mãi (nếu có), thông báo khóa học mới sắp ra mắt để Học viên quan tâm có thể đăng ký ngay để được ưu đãi.

5. Phạm vi cung cấp sản phẩm, dịch vụ

 • Sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi là khóa học online.
 • Cho nên chúng tôi cung cấp sản phẩm, dịch vụ không giới hạn phạm vi địa lý. Học viên có thể truy cập từ bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào để sử dụng dịch vụ.

6. Quy định trong quá trình học

 • Nếu giáo viên của Công ty chúng tôi vào lớp muộn dưới 10 phút thì Công ty sẽ có trách nhiệm dạy bù đủ thời gian vào muộn cho Học viên, trường hợp giáo viên vào muộn từ 10 phút trở lên thì buổi học đó bị hủy và được học bù buổi khác.
 • Trong quá trình buổi học diễn ra, nếu xảy ra lỗi kỹ thuật từ phía Công ty
  • Nếu thời gian lỗi dưới 15 phút thì công ty chúng tôi sẽ có trách nhiệm dạy bù đủ thời lượng buổi học còn thiếu theo sắp xếp của đội ngũ chăm sóc học viên sau đó.
  • Nếu thời gian lỗi từ 15 phút trở lên thì công ty chúng tôi có trách nhiệm bố trí dạy bù 1 buổi học khác.
 • Trong trường hợp Học viên vào muộn, buổi học vẫn diễn ra đúng lịch và kết thúc đúng giờ, Học viên không được học bù thời gian vào muộn. (Ví dụ: lớp học diễn ra vào thời gian: 19h00-19h30, Học viên vào học lúc 19h05 thì giáo viên vẫn kết thúc lúc 19h30 mà không được học bù)
 • Trường hợp nếu do giáo viên giảng dạy Công ty bị ốm, thì đội ngũ chăm sóc học viên gọi điện trực tiếp thông báo cho Học viên để học bù vào hôm khác hoặc sắp xếp học tập cùng giáo viên khác theo sắp xếp của Công ty.
 • Trường hợp nếu Học viên gặp vấn đề bất khả kháng và không thể tham gia buổi học thì có nghĩa vụ báo cho Công ty trước 17h00 ( đối với ca tối 18h00-22h30 ) và trước 2 giờ đồng hồ ( đối với ca ngày từ 9h00-16h05 ) . Buổi học đó sẽ được hủy và học viên được bố trí học bù.
 • Trong quá trình học nếu cần những hỗ trợ về mặt kĩ thuật, Công ty chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ Học viên để đảm bảo buổi học được diễn ra thuận lợi, tuy nhiên nếu lỗi kĩ thuật từ phía Học viên như thay đổi thiết bị nhưng không thông báo trước, dẫn đến không thể hỗ trợ kịp thời và buổi học không thể diễn ra thành công, Học viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về buổi học đó, phía công ty chúng tôi sẽ không sắp xếp dạy bù.

7. Trách nhiệm từ phía Công ty

 • Cùng với sự hợp tác từ Học viên, đảm bảo cho khóa học tiếng Anh trực tuyến diễn ra đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng trong thời lượng khóa học mà Học viên đăng ký.
 • Bảo lưu khóa học cho Học viên trong trường hợp Học viên có lý do chính đáng không thể tham gia khóa học như quy định tại Mục 11 của Bản Điều khoản và điều kiện này .
 • Tiếp nhận phản hồi của Học viên về chất lượng Dịch vụ để cải thiện Dịch vụ cung cấp cho Học viên theo quy định tại mục 13 của bản Điều khoản và điều kiện này.
 • Đồng ý cho Học viên chuyển giao khóa học cho bên thứ ba trong trường hợp Học viên có lí do chính đáng không thể tham gia khóa học như quy định tại * Mục 11 của Bản Điều khoản và điều kiện này .
 • Cam kết đội ngũ Giáo viên có đầy đủ bằng cấp sư phạm và kinh nghiệm để giảng dạy ( TEFL, TESOL. IELTS….) có chứng chỉ sư phạm giảng dạy, có kinh nghiệm dạy online tối thiểu từ 6 tháng trở lên.
 • Cam kết đội Kỹ thuật luôn hỗ trợ kịp thời trong suốt quá trình học của học viên.
 • Một Giáo viên của công ty chúng tôi sẽ theo sát một Học viên trong cả giáo trình học, trừ trường hợp bất khả kháng theo mục 12 của bản Điều khoản và điều kiện này.
 • Công ty sẽ phải thông báo với Học viên và đổi giáo viên có trình độ bằng cấp tương đương hoặc cao hơn giáo viên cũ.

8. Trách nhiệm từ phía Học viên

 • Theo sát lộ trình học mà Công ty chúng tôi cung cấp để đạt kết quả tốt nhất mà Dịch vụ Công ty cung cấp.
 • Phản hồi về chất lượng Dịch vụ do Công ty cung cấp trong suốt khóa học khi Công ty có yêu cầu nhằm phục vụ tốt nhất dịch vụ cung cấp cho Học viên.
 • Tham gia học đúng giờ và đủ thời lượng. Để đảm bảo chất lượng học tập, Học viên vào lớp học muộn quá 10 phút sau khi buổi học đã bắt đầu hoặc rời khỏi lớp sớm 10 phút trước khi kết thúc lớp học sẽ không được ghi nhận là điểm danh đầy đủ.
 • Tôn trọng giáo viên và có thái độ đúng mực khi tham gia lớp học. Với những trường hợp vi phạm nhiều lần, Công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có nghĩa vụ bồi thường cho Học viên.
  Tham gia đủ số buổi của khóa học, không nghỉ quá 10% tổng số buổi của khóa học.
 • Tuân thủ nghiêm túc theo đúng lộ trình học tập do Công ty đề ra.
 • Hoàn thành tất cả các bài ôn tập, kiểm tra trong suốt khóa học.
 • Tham gia đầy đủ trên 90% số buổi học.
 • Hoàn thành ít nhất 90% khối lượng bài tập về nhà được giao, không làm thiếu bài tập về nhà trong 3 buổi liên tiếp.
 • Chủ động tiếp thu, nghiêm túc trong việc học trên lớp và tự học.
 • Tuân thủ các quy định trong “Nội quy lớp học” của Công ty đề ra.

9. Chăm sóc Học viên

 • Đội ngũ chăm sóc học viên của Công ty chúng tôi sẽ theo sát lộ trình học của Học viên trong toàn khóa học.
 • Với bất kỳ trường hợp phát sinh liên quan đến buổi học, giáo viên, học lực của Học viên, đội ngũ chăm sóc học viên của Công ty chúng tôi sẽ phản ánh, liên hệ trực tiếp với Học viên muộn nhất vào ngày làm việc kế tiếp.
 • Đội ngũ chăm sóc học viên của Công ty chúng tôi thông tin cho Học viên về các chương trình ưu đãi, các cuộc thi, giải thưởng của trung tâm.
 • Đội ngũ chăm sóc học viên của Công ty chúng tôi sẽ thông báo về tình hình học tập của Học viên theo định kỳ sau mỗi buổi học. Và thực hiện gọi điện trực tiếp tới Học viên theo định kỳ 10 buổi / 1 lần.
 • Được đề xuất đổi giáo viên trong trường hợp Công ty của chúng tôi kiểm tra nếu phương pháp giảng dạy của giáo viên chưa phù hợp với Học viên hoặc phụ huynh của Học viên phản ánh về giáo viên.

10. Cam kết chất lượng đầu ra

 • Công ty cam kết đảm bảo trình độ đầu ra của Học viên theo lộ trình của khóa học mà Học viên đã đăng ký, trong trường hợp Học viên thực hiện đầy đủ theo quy định tại mục 8 của bản Điều khoản và điều kiện này:
  • Trường hợp khi kết thúc khóa học mà Học viên dù đã tuân theo đúng theo quy định tại mục 8 của bản Điều khoản và điều kiện này mà vẫn không đạt được trình độ đầu ra nói trên thì Học viên được tặng một khóa học miễn phí tương đương khác để đảm bảo Học viên đạt được kết quả đầu ra theo cam kết.
  • Trường hợp Học viên không tuân theo đúng hoặc vi phạm ít nhất một trong các quy định tại mục 8 của bản Điều khoản và điều kiện này thì chất lượng đầu ra của Học viên sẽ không được Công ty đảm bảo. Trong trường hợp này, Công ty sẽ không có nghĩa vụ bồi thường khóa học miễn phí tương đương cho Học viên.

11. Quy định bảo lưu, chuyển giao khóa học và hoàn học phí

 • Trong vòng 10 buổi học đầu tiên hoặc trong vòng 3 tháng kể từ ngày Công ty nhận được học phí của Học viên, Học viên có quyền bảo lưu hoặc chuyển giao số buổi học còn lại của khóa học.
 • Thời hạn bảo lưu tối đa 3 tháng .
 • Trong thời gian bảo lưu Bên A không cam kết giữ lịch học và giáo viên cũ cho bên B
 • Hoàn học phí: Khóa học không được hoàn tiền trong mọi trường hợp.

12. Sự kiện bất khả kháng

 • Các bên nhất trí thỏa thuận một trong những trường hợp sau đây được coi là "Sự kiện Bất khả kháng":
  • Do tai nạn, bệnh tật thuộc diện phải đi cấp cứu y tế mà một trong hai bên không thể tham gia buổi học.
  • Do thiên tai: lũ lụt, hỏa hoạn, bão tố, động đất, các thảm họa tự nhiên khác, tình trạng khẩn cấp Quốc gia, v.v..làm ảnh hưởng tới việc sử dụng các thiết bị truy cập mạng.
 • Khi xuất hiện Sự kiện Bất khả kháng thì bên bị tác động bởi Sự kiện Bất khả kháng phải thông báo trực tiếp tới bên còn lại trong thời gian được thỏa thuận theo Nội quy lớp học, kể từ thời điểm xảy ra Sự kiện Bất khả kháng. Việc bên bị tác động bởi Sự kiện Bất khả kháng không thực hiện được nghĩa vụ của mình sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo Hợp Đồng và cũng không phải là cơ sở để bên còn lại có quyền chấm dứt Hợp Đồng này.
 • Việc thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng của Các Bên sẽ được tạm dừng trong thời gian xảy ra Sự kiện Bất khả kháng. Các Bên sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình sau khi Sự kiện Bất khả kháng chấm dứt.

13. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

 • Học viên phản hồi về chất lượng dịch vụ vui lòng gửi email/liên hệ trực tiếp tới các kênh tiếp nhận của Công ty kèm chứng cứ liên quan tới vụ việc.
 • Công ty chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay nhanh nhất có thể, trường hợp muộn nhất trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được thông tin từ đội ngũ chăm sóc học viên phụ trách.
 • Tất cả các ý kiến phản hồi của quý khách đều là tài sản quý giá của Công ty giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ được tốt nhất cung cấp đến Học viên.

14. Giải quyết tranh chấp:

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo pháp Luật Việt Nam.