ICAN CONNECT Easy IELTS

ICAN CONNECT Easy IELTS (1:1) - Chương trình tiếng Anh trực tuyến định hướng thi chứng chỉ IELTS dành cho Học sinh từ THCS trở lên.

1. Nội quy lớp học dành cho Bạn

● Tác phong và chuyên cần:
○ Tham gia đầy đủ và đúng giờ các buổi học trực tuyến với Giáo viên trong suốt khóa học. Trường hợp Bạn không vào học hoặc vào lớp muộn, lớp học được tính phí dù bất kể tình huống gì xảy ra sau đó. Với trường hợp vào muộn, Giáo viên sẽ dạy đúng thời lượng còn lại của ca học với bài học được chỉ định. Nếu Bạn vào muộn hơn 1/3 thời lượng học của buổi học hôm đó, bài học cần được giảng dạy lại vào buổi tiếp theo, nếu Bạn không có nhu cầu học lại xin vui lòng trao đổi với Công ty trước khi buổi học bù diễn ra, trường hợp Bạn không thông báo hoặc thông báo muộn thì buổi học bù này sẽ diễn ra bình thường và sẽ bị tính phí theo biểu phí của Công ty.
○ Bạn cần bật camera và micro để đảm bảo tương tác với Giáo viên của Công ty (“Giáo viên”), đồng thời tôn trọng Giáo viên giảng dạy.
● Việc Nghỉ học:
○ Đối với ca học từ 15h trở đi: Bạn cần báo nghỉ trước 12:00 của ngày phát sinh lớp học.
○ Đối với các ca học còn lại: Bạn cần báo nghỉ trước 12:00 của ngày hôm trước. Buổi học xin nghỉ phép đúng quy định sẽ không bị tính phí.
○ Buổi học sẽ được tính là hoàn thành (có tính phí) nếu Bạn không báo nghỉ hoặc báo nghỉ không đúng với quy định trên.
○ Khi Bạn xin nghỉ từ 2 tuần liên tiếp, Bạn được áp dụng “Điều 3. Về bảo lưu, chuyển giao và hoàn học phí" của Công ty.
○ Đối với các trường hợp nghỉ không thông báo trước vì lý do bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh) và có bằng chứng cụ thể, Công ty xem là nghỉ phép hợp lệ và không tính phí, tối đa 2 lần/khóa học.
● Tham gia và hoàn thành nghiêm túc 100% các bài học trực tuyến với Giáo viên trong thời gian quy định như sau:
Tổng thời lượng quy định của khóa học (tuần) = (Tổng số buổi học x 1.5)/2
● Hoàn thành tối thiểu 90% khối lượng bài tập về nhà được giao (Bao gồm Bài tập Pre Class, Post Class, Bài luyện tập phát âm với công cụ Talk to me), không làm thiếu bài tập về nhà trong 3 tuần liên tiếp.
● Hoàn thành nghiêm túc tất cả các bài ôn tập, kiểm tra trong suốt khóa học bao gồm: 3 bài kiểm tra giữa kỳ, và 1 bài kiểm tra cuối kỳ
Trong trường hợp vi phạm Nội quy lớp học nhiều lần, Giáo viên có quyền từ chối giảng dạy và không hoàn phí buổi học vi phạm.

2. Về điều phối lịch học và sắp xếp Giáo viên:

● Trong quá trình Bạn theo học, Công ty có sẽ điều phối và sắp xếp giáo viên đúng theo tiêu chuẩn chất lượng tham gia giảng dạy đầy đủ để đảm bảo chương trình học tập của Bạn, bao gồm việc sắp xếp Giáo viên dạy thay với chất lượng giảng dạy theo tiêu chuẩn cam kết trong trường hợp Giáo viên chính nghỉ ngắn hoặc nghỉ phép.
● Đối với các trường hợp nghỉ đột xuất do phát sinh các vấn đề như: thiên tai, bão lũ, mất điện/ mất mạng đột xuất, các vấn đề sức khỏe của giáo viên..., chúng tôi sẽ nỗ lực liên lạc với Giáo viên và thông báo với Bạn trong thời gian sớm nhất. Trong trường hợp buổi học không thể diễn ra vì những lý do này, chúng tôi có trách nhiệm thông báo tới Bạn và ca học không bị tính phí.
● Bạn có quyền đề xuất thay đổi lịch học tối đa 1 lần/trình độ. Trong trường hợp có nhu cầu thay đổi lịch học, Công ty sẽ tiếp nhận và hỗ trợ Bạn trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận. Thời gian chờ để sắp xếp lớp học mới sẽ được tính vào trong thời lượng cam kết của khóa học và có thể ảnh hưởng tới các điều kiện cam kết đầu ra nêu tại mục "Điều 4: Về chất lượng dịch vụ".

3. Về bảo lưu, chuyển giao và hoàn học phí

a. Bảo lưu:
● Khi trường hợp đang chờ kích hoạt: Thời gian chờ kích hoạt tối đa là 30 ngày, kể từ thời điểm Bạn được xác nhận đăng ký thành công từ Công ty.
● Khi trường hợp đã khai giảng: Bạn được bảo lưu 1 lần trong 1 khóa học trong vòng tối đa 90 ngày.
● Yêu cầu bảo lưu được tính là hợp lệ khi Bạn thông báo qua các cổng hỗ trợ chính thức của Công ty.
● Trước khi hết hạn bảo lưu, Công ty sẽ gửi thông báo tới Bạn qua cổng thông tin liên lạc chính thống nhắc nhở.
Bạn cần chủ động liên hệ với Công ty trước ngày hết hạn để được hỗ trợ mở lại khóa học.
● Khi hết hạn bảo lưu, khóa học tạm thời được đóng lại trong vòng 30 ngày. Sau thời gian này, nếu Công ty không nhận được bất kỳ thông tin nào về việc mở lại khóa học từ phía Bạn, hợp đồng khóa học mặc định hết hiệu lực.
Công ty khuyến khích Bạn không nên bảo lưu, để đảm bảo kết quả học tập tốt nhất.
b. Chuyển giao:
● Bạn được hỗ trợ chuyển giao số buổi còn lại trong khóa học tối đa 1 lần trong toàn bộ khóa học đã đăng ký với phí chuyển giao là 500.000 đồng (Bằng chữ: năm trăm nghìn đồng./.).
● Bạn cần tự chủ động tìm người nhận học phí đồng thời thống nhất về việc thanh toán học phí giữa Bạn và người nhận chuyển giao.
● Bạn cần đóng thêm tiền chênh lệch (nếu có) trong trường hợp số buổi còn lại không đủ cho lộ trình 1 khóa học hoặc chuyển giao khác khóa học, khác trình độ, khác giá tiền. Các buổi học còn thiếu và số tiền chênh lệch được tính toán dựa trên mức học phí tại thời điểm chuyển giao.
● Mọi quyết định cuối cùng về chuyển giao do Công ty quyết định, sau khi đã loại trừ các yếu tố gian lận liên quan đến thông tin do Bạn cung cấp và chính sách học phí.
c. Hoàn học phí:
Học phí không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

4. Về chất lượng dịch vụ

● Công ty sẽ cam kết đầu ra với Bạn khi Bạn đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:
i) Tuân thủ đầy đủ quy định của mục “Nội quy lớp học dành cho Bạn” và Điều Khoản chung của Công ty; và
ii) Tham gia đầy đủ 100% các bài kiểm tra và bài thi của Công ty trong quá trình học; và
iii) Bạn cần tham gia kỳ thi cuối khóa của Công ty và/hoặc kỳ thi lấy chứng chỉ chính thống IELTS trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc khóa học của Công ty;và
iv) Trường hợp Bạn đạt qua kỳ thi cuối khóa của Công ty mà thi chính thống IELTS không đạt và vẫn nằm trong khung thời gian được cam kết (trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc khóa học), Bạn vẫn được Chúng tôi cam kết đầu ra.
v) Trường hợp Bạn tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ chính thống IELTS, Bạn cần nộp lại Bản chính/Bản photo chứng chỉ thi trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận kết quả thi.
● Trường hợp Bạn đã đảm bảo đủ các điều kiện nêu trên nhưng vẫn không đạt được tiêu chuẩn đầu ra khóa học của Công ty thì:
○ Hội đồng chuyên môn của Công ty sẽ cùng tiến hành phân tích kết quả học tập của Bạn để đánh giá các điểm cần cải thiện và phương án tốt nhất cho Bạn để đạt kết quả kỳ thi cuối khóa của Công ty hoặc kỳ thi chứng chỉ IELTS
tiếp theo.
○ Bạn được học lại miễn phí cho đến khi đạt kết quả thi cuối khóa của Công ty hoặc kỳ thi chứng chỉ IELTS với kết quả tương đương với đầu ra của lộ trình Bạn vừa hoàn thành. Lộ trình và chương trình học lại sẽ được định
hướng bởi hội đồng chuyên môn của Công ty để đảm bảo cam kết đầu ra.
○ Thời gian tối thiểu của 1 lần học lại hợp lệ là 4 tuần, tối đa là 8 tuần.
○ Công ty sẽ đề xuất giải pháp riêng cho Bạn và lộ trình học lại dựa trên đánh giá về năng lực của Bạn. Kỳ thi cuối khóa hoặc kỳ thi thật chứng chỉ IELTS lần 2 (nếu Bạn học và thi lại) sẽ diễn ra không sớm hơn 30 ngày và không quá 90 ngày kể từ ngày thi thật lần thứ nhất để đảm bảo cam kết đầu ra.
○ Từ lần học lại thứ hai trở đi, nếu Bạn có kết quả thi IELTS không đạt mục tiêu cam kết của khóa học, Bạn được lựa chọn gói quyền lợi tương tự như lần một, và 50% lệ phí thi IELTS khi Bạn đăng ký thi. Bạn thực hiện đầy đủ các cam kết và quy định về chuyên cần và thi thử ở các lần học lại tương tự như khoá học chính để đảm bảo Bạn đạt được kết quả đầu ra theo cam kết.
● Công ty sẽ không cam kết đầu ra với Bạn trong trường hợp:
○ Khi Bạn bảo lưu hơn 30 ngày trở lên; và/hoặc
○ Khi Bạn không tuân theo đúng hoặc vi phạm ít nhất một trong các quy định được nêu tại mục này.

5. Chăm sóc, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

● Trong quá trình theo học, Bạn được chăm sóc và hỗ trợ bởi Ban giáo vụ và cố vấn học tập thông qua các kênh tiếp nhận thông tin chính thống, hoạt động từ 08:30 - 22:00 hàng ngày (trừ Lễ, Tết).
● Bạn được chăm sóc chủ động bởi một cố vấn học tập riêng và theo sát trong toàn bộ quá trình học, thông báo về tình hình học tập và đưa ra định hướng giúp Bạn đạt được mục tiêu đầu ra.
● Với bất kỳ trường hợp phát sinh liên quan đến buổi học, Giáo viên, học lực của Bạn, cố vấn học tập cá nhân sẽ liên hệ trực tiếp với Bạn trong vòng 24h của ngày làm việc kế tiếp.
● Bạn phản hồi về chất lượng dịch vụ vui lòng gửi email/liên hệ trực tiếp tới các kênh tiếp nhận của Công ty kèm chứng cứ liên quan tới vụ việc.
● Đội ngũ phụ trách Chăm sóc Khách hàng sẽ phản hồi lại với Bạn trong vòng 2 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận vấn đề.
● Tất cả các ý kiến phản hồi của Bạn đều là tài sản quý giá giúp Công ty cải thiện dịch vụ tốt hơn.

Easy IELTS (1:8) - Chương trình tiếng Anh trực tuyến định hướng thi chứng chỉ IELTS dành cho Học sinh từ THCS trở lên.

1. Nội quy lớp học dành cho bạn

● Bạn cần tham gia học đúng giờ để đảm bảo đủ thời lượng bài học. Trong trường hợp Bạn vào muộn, buổi học vẫn diễn ra và kết thúc đúng giờ và Bạn không được học bù thời gian vào muộn.
● Trường hợp Bạn xin nghỉ học mà lớp học vẫn diễn ra, buổi học vẫn bị tính phí. Công ty sẽ hướng dẫn và gửi lại video buổi học để Bạn có thể ôn tập lại kiến thức vào buổi đã nghỉ. Ngoài ra, nếu có lớp học phù hợp với trình độ và lộ trình học của Bạn vào cùng thời điểm, Công ty sẵn sàng hỗ trợ sắp xếp 1 buổi học bù cùng lớp học đó.
● Bạn cần cần bật camera và micro để đảm bảo tương tác với Giáo viên của Công ty (“Giáo viên”), đồng thời tôn trọng Giáo viên giảng dạy.
● Tham gia và hoàn thành tối thiểu 90% các bài học trực tuyến với Giáo viên trong thời gian quy định.
● Hoàn thành tối thiểu 90% khối lượng bài tập về nhà được giao (Bao gồm Bài tập Pre Class, Post Class, Bài luyện tập phát âm với công cụ Talk to me), không làm thiếu bài tập về nhà trong 3 tuần liên tiếp.
● Hoàn thành nghiêm túc tất cả các bài ôn tập, kiểm tra trong suốt khóa học bao gồm: 3 bài kiểm tra giữa kỳ, và 1 bài kiểm tra cuối kỳ.
Trong trường hợp vi phạm Nội quy lớp học nhiều lần, Giáo viên có quyền từ chối giảng dạy và không hoàn phí buổi học vi phạm.

2. Về điều phối lịch học và sắp xếp giáo viên:

● Trong quá trình Bạn theo học, Công ty có sẽ điều phối và sắp xếp giáo viên đúng theo tiêu chuẩn chất lượng tham gia giảng dạy đầy đủ để đảm bảo chương trình học tập của Bạn, bao gồm việc sắp xếp Giáo viên dạy thay với chất lượng giảng dạy theo tiêu chuẩn cam kết trong trường hợp Giáo viên chính nghỉ ngắn hoặc nghỉ phép..
● Bạn có quyền đề xuất thay đổi lịch học tối đa 1 lần/trình độ. Trong trường hợp có nhu cầu thay đổi lịch học, Công ty sẽ tiếp nhận và hỗ trợ Bạn trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận. Thời gian chờ để sắp xếp lớp học mới sẽ được tính vào trong thời lượng cam kết của khóa học và có thể ảnh hưởng tới các điều kiện cam kết đầu ra nêu tại mục "Điều 4: Về chất lượng dịch vụ".

3. Về bảo lưu, chuyển giao và hoàn học phí

a. Bảo lưu:
● Trường hợp kích hoạt khóa học: Thời gian chờ kích hoạt tối đa là 30 ngày, kể từ thời điểm Bạn được xác nhận đăng ký thành công từ Công ty.
● Trường hợp Bạn đã khai giảng: Bạn được bảo lưu 1 lần trong 1 khóa học trong vòng tối đa 90 ngày.
● Yêu cầu bảo lưu được tính là hợp lệ khi Bạn thông báo qua các cổng hỗ trợ chính thức của Công ty (Email, ứng dụng, Hotline, Zalo OA và các kênh khác nếu có).
● Bạn cần tiến hành đặt lại lịch học sau khi kết thúc bảo lưu bằng việc liên hệ với Công ty qua các cổng thông tin chính thức.
● Từ thời điểm kết thúc bảo lưu cho đến trước 30 ngày sau đó, Công ty sẽ liên hệ để xác nhận lịch học lại và hỗ trợ việc quay lại học tập của bạn. Trong trường hợp không nhận được thông tin phản hồi, Bạn đồng ý rằng hợp đồng giao kết giữa Bạn và Công ty sẽ hết hiệu lực sau 30 ngày từ khi hết hạn bảo lưu.
Công ty khuyến khích Bạn không nên bảo lưu, để đảm bảo kết quả học tập tốt nhất.
b. Chuyển giao:
● Bạn được hỗ trợ chuyển giao số buổi còn lại trong khóa học tối đa 1 lần trong toàn bộ khóa học đã đăng ký với phí chuyển giao là 500.000 đồng (Bằng chữ: năm trăm nghìn đồng./.).
● Bạn chủ động tìm người nhận học phí đồng thời thống nhất về việc thanh toán học phí giữa Bạn và người nhận chuyển giao khóa học.
● Bạn cần đóng thêm tiền chênh lệch (nếu có) trong trường hợp số buổi còn lại không đủ cho lộ trình 1 khóa học hoặc chuyển giao khác khóa học, khác trình độ, khác giá tiền. Các buổi học còn thiếu và số tiền chênh lệch được
tính toán dựa trên mức học phí tại thời điểm chuyển giao.
● Mọi quyết định cuối cùng về chuyển giao do Công ty quyết định, sau khi đã loại trừ các yếu tố gian lận liên quan đến thông tin do Bạn cung cấp và chính sách học phí.
c. Hoàn trả học phí:
Học phí không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

4. Về chất lượng dịch vụ

Công ty sẽ cam kết đầu ra với Bạn khi Bạn đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:
i) Tuân thủ đầy đủ quy định của mục “Nội quy lớp học dành cho bạn” và Điều Khoản chung của Công ty;
ii) Tham gia đầy đủ 100% các bài kiểm tra và bài thi của Công ty trong quá trình học;
iii) Bạn cần tham gia kỳ thi cuối khóa của Công ty hoặc kỳ thi lấy chứng chỉ chính thống IELTS trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc khóa học của Công ty;
iv) Trường hợp Bạn tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ chính thống IELTS, Bạn cần nộp lại Bản chính/Bản photo chứng chỉ thi trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận kết quả thi.
Trường hợp Bạn đã đảm bảo đủ các điều kiện nêu trên nhưng vẫn không đạt được tiêu chuẩn đầu ra khóa học của Công ty thì:
● Hội đồng chuyên môn của Công ty sẽ cùng tiến hành phân tích kết quả học tập của Bạn để đánh giá các điểm cần cải thiện và phương án tốt nhất cho Bạn để đạt kết quả kỳ thi cuối khóa của Công ty hoặc kỳ thi chứng chỉ IELTS tiếp theo.
● Bạn được học lại miễn phí cho đến khi đạt kết quả thi cuối khóa của Công ty hoặc kỳ thi chứng chỉ IELTS với kết quả tương đương với đầu ra của lộ trình Bạn vừa hoàn thành. Lộ trình và chương trình học lại sẽ được định
hướng bởi hội đồng chuyên môn của Công ty để đảm bảo cam kết đầu ra. Thời gian tối thiểu của 1 lần học lại hợp lệ là 4 tuần, tối đa là 8 tuần.
● Công ty sẽ đề xuất các giải pháp riêng cho Bạn và lộ trình học lại dựa trên đánh giá về năng lực của bạn. Kỳ thi cuối khóa hoặc kỳ thi chứng chỉ quốc tế lần hai được đề xuất không sớm hơn 30 ngày và không quá 90 ngày kể từ kỳ thi chứng chỉ gần nhất của bạn.
● Từ lần học lại thứ hai trở đi, Công ty yêu cầu Bạn thực hiện đầy đủ các cam kết, quy định về chuyên cần và thi thử tương tự như khoá học chính để đảm bảo Bạn đạt được kết quả đầu ra theo cam kết.
Công ty sẽ không cam kết đầu ra với Bạn trong trường hợp:
● Khi Bạn bảo lưu hơn 30 ngày trở lên; và/hoặc
● Khi Bạn không tuân theo đúng hoặc vi phạm ít nhất một trong các quy định được nêu tại mục này.

5. Chăm sóc, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

● Trong quá trình theo học, Bạn được chăm sóc và hỗ trợ bởi Ban giáo vụ và cố vấn học tập thông qua các kênh tiếp nhận thông tin chính thống, hoạt động từ 08:30 - 22:00 hàng ngày (trừ Lễ, Tết).
● Bạn phản hồi về chất lượng dịch vụ vui lòng gửi email/liên hệ trực tiếp tới các kênh tiếp nhận của Công ty kèm chứng cứ liên quan tới vụ việc.
● Đội ngũ phụ trách Chăm sóc Khách hàng sẽ phản hồi lại với Bạn trong vòng 2 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận vấn đề.
● Tất cả các ý kiến phản hồi của Bạn đều là tài sản quý giá giúp Công ty cải thiện dịch vụ tốt hơn.