Thoughts, stories and ideas.

ICANKid livestream miễn phí cùng diễn giả Lê Hồng Tâm chủ đề “Bé tự tin bước vào lớp 1”
Góc tin tức

ICANKid livestream miễn phí cùng diễn giả Lê Hồng Tâm chủ đề “Bé tự tin bước vào lớp 1”

diễn giả Lê Hồng Tâm - Chuyên gia sư phạm, cựu Trợ lý Chương trình giáo dục Fulbright ETA, hiện đang đảm nhận vị trí Giám đốc Nội dung của các chương trình học trên ICANKid, sẽ gửi đến cha mẹ những bài học, kinh nghiệm thực tế đã được nghiên cứu và ứng dụng thành công để “Bé tự tin bước vào lớp 1”.