bich thuan nguyen

78 posts published

ICANKid liên kết nhiều đối tác đẳng cấp Thế Giới cùng quốc tế hóa nền tảng “chơi mà học” cho trẻ em Việt
Góc tin tức

ICANKid liên kết nhiều đối tác đẳng cấp Thế Giới cùng quốc tế hóa nền tảng “chơi mà học” cho trẻ em Việt

ICANKid là ứng dụng duy nhất tại Việt Nam thiết lập được chương trình hợp tác cùng lúc với nhiều thương hiệu bản quyền đẳng cấp thế giới, mang đến lộ trình "chơi mà học" chuẩn hóa quốc tế cho trẻ từ 2 - 6 tuổi hiện đang nhận được