ICAN CONNECT Easy PASS

ICAN CONNECT Easy PASS (1:1) - Chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến toàn diện 4 kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho học sinh từ THCS trở lên.

1. Nội quy lớp học dành cho Bạn

● Tác phong và chuyên cần:
○ Tham gia đầy đủ và đúng giờ các buổi học trực tuyến với Giáo viên trong suốt khóa học. Trường hợp Bạn không vào học hoặc vào lớp muộn, lớp học được tính phí dù bất kể tình huống gì xảy ra sau đó. Với trường hợp vào muộn, Giáo viên sẽ dạy đúng thời lượng còn lại của ca học với bài học được chỉ định. Nếu Bạn vào muộn hơn 1/3 thời lượng học của buổi học hôm đó, bài học cần được giảng dạy lại vào buổi tiếp theo, nếu Bạn không có nhu cầu học lại xin vui lòng trao đổi với Công ty trước khi buổi học bù diễn ra, trường hợp Bạn không thông báo hoặc thông báo muộn thì buổi học bù này sẽ diễn ra bình thường và sẽ bị tính phí theo biểu phí của Công ty.
○ Bạn cần bật camera và micro để đảm bảo tương tác với Giáo viên của Công ty (“Giáo viên”), đồng thời tôn trọng Giáo viên giảng dạy.
● Việc nghỉ học:
○ Đối với ca học từ 15:00 trở đi: Bạn cần báo nghỉ trước 12:00 của ngày phát sinh lớp học.
○ Đối với các ca học còn lại: Bạn cần báo nghỉ trước 12:00 của ngày hôm trước. Buổi học xin nghỉ phép đúng quy định sẽ không bị tính phí và Bạn được phép xin nghỉ có phép theo quy định không quá 10% tổng số buổi của khóa học đã mua.
○ Buổi học sẽ được tính là hoàn thành (có tính phí) nếu Bạn không báo nghỉ hoặc báo nghỉ không đúng với quy định trên.
○ Khi Bạn xin nghỉ từ 2 tuần liên tiếp trở lên, Bạn được áp dụng theo quy định tại “Điều 3: Về bảo lưu, chuyển giao và hoàn học phí” của Công ty.
○ Đối với các trường hợp nghỉ không thông báo trước vì lý do bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh) và có bằng chứng cụ thể, Công ty không tính phí buổi học cho Bạn, tối đa 2 lần/khóa học.
● Hoàn thành tối thiểu 90% khối lượng bài tập về nhà được giao (Bao gồm Bài tập Về Nhà, Bài luyện tập Extra Exercise và Bài luyện tập phát âm với công cụ Talk to me), không làm thiếu bài tập về nhà trong 3 tuần liên tiếp.
● Hoàn thành nghiêm túc tất cả các bài ôn tập, kiểm tra định kỳ trong suốt khóa học bao gồm: 2 bài Mini test, 1 bài Mid-term test và 1 bài Final test. Trong trường hợp vi phạm Nội quy lớp học nhiều lần, Giáo viên có quyền từ chối giảng dạy và không hoàn phí buổi học vi phạm.

2. Về điều phối lịch học và sắp xếp Giáo viên:

● Trong quá trình Bạn theo học, Công ty có trách nhiệm điều phối và sắp xếp Giáo viên tham gia giảng dạy đầy đủ để đảm bảo chương trình học tập của Bạn, bao gồm việc sắp xếp Giáo viên khác với chất lượng giảng dạy đạt chuẩn cam kết để đảm bảo lộ trình học.
● Đối với các trường hợp nghỉ đột xuất do phát sinh các vấn đề như: thiên tai, bão lũ, mất điện/ mất mạng đột xuất, các vấn đề sức khỏe của giáo viên..., chúng tôi sẽ nỗ lực liên lạc với Giáo viên và thông báo với Bạn trong thời gian sớm nhất. Trong trường hợp buổi học không thể diễn ra vì những lý do này, chúng tôi có trách nhiệm thông báo tới Bạn và ca học không bị tính phí.
● Bạn có quyền đề xuất thay đổi lịch học tối đa 1 lần/trình độ. Trong trường hợp có nhu cầu thay đổi lịch học, Công ty sẽ tiếp nhận và hỗ trợ Bạn trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận. Thời gian chờ để sắp xếp lớp học mới sẽ được tính vào trong thời lượng cam kết của khóa học và có thể ảnh hưởng tới các điều kiện cam kết đầu ra nêu tại mục "Điều 4: Về chất lượng dịch vụ".

3. Về bảo lưu, chuyển giao và hoàn học phí

● Bảo lưu:
○ Trường hợp đang chờ kích hoạt: Thời gian chờ kích hoạt tối đa là 30 ngày làm việc, kể từ thời điểm Bạn được xác nhận đăng ký thành công từ Công ty.
○ Đối với trường hợp khoá đã khai giảng: Bạn được bảo lưu 1 lần trong 1 khóa học trong vòng tối đa 90 ngày.
○ Yêu cầu bảo lưu được tính là hợp lệ khi Bạn thông báo qua các cổng hỗ trợ chính thức của Công ty (Email, ứng dụng, Hotline, Zalo OA và các kênh khác nếu có).
○ Bạn cần tiến hành đặt lại lịch học sau khi kết thúc bảo lưu bằng việc liên hệ với Công ty qua các cổng thông tin chính thức. Từ thời điểm kết thúc bảo lưu cho đến trước 30 ngày sau đó, Công ty sẽ liên hệ để xác nhận lịch học lại và hỗ trợ sự quay lại học tập của Bạn. Trong trường hợp không nhận được thông tin phản hồi, Bạn đồng ý rằng hợp đồng giao kết giữa Bạn và Công ty sẽ hết hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi hết hạn bảo lưu. Công ty khuyến khích Bạn không nên bảo lưu, để đảm bảo kết quả học tập tốt nhất.
● Chuyển giao:
○ Bạn được hỗ trợ chuyển giao tối đa 1 lần trong toàn bộ khóa học đã đăng ký với phí chuyển giao là 500.000 đồng (Bạng chữ: Năm trăm nghìn đồng./.).
○ Bạn cần chuyển giao toàn bộ số buổi của các khóa còn lại.
○ Bạn chủ động tìm người nhận chuyển giao đồng thời thống nhất về việc thanh toán học phí giữa Bạn và người nhận học phí.
○ Bạn đóng thêm tiền chênh lệch (nếu có) trong trường hợp số buổi còn lại không đủ cho lộ trình 1 khóa học hoặc chuyển giao khác khóa học, khác trình độ, khác giá tiền. Các buổi học còn thiếu và số tiền chênh lệch được tính
toán dựa trên mức học phí tại thời điểm chuyển giao.
○ Mọi quyết định cuối cùng về chuyển giao do Công ty quyết định, sau khi đã loại trừ các yếu tố gian lận liên quan đến thông tin Bạn và chính sách học phí.
● Hoàn học phí:
Học phí không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

4. Về chất lượng dịch vụ

● Công ty sẽ cam kết đầu ra cho Bạn khi Bạn đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:
i) Tuân thủ đầy đủ quy định của mục “Nội quy lớp học dành cho Bạn” và Điều Khoản của Công ty.
ii) Điểm toàn khóa và Tiêu chí đánh giá cụ thể như sau:
Nội dung đánh giá = Mức độ hoàn thành BTVN trên LMS +Mini test+Giữa kỳ(Mid-term test)+Cuối kỳ (Final test)
Trong đó:

 • Tỉ trọng lần lượt trong nội dung đánh giá là: 10%; 20%; 30%; 40%.
 • Điểm LMS là điểm hoàn thành bài tập trên LMS bao gồm các mục bài tập về nhà, bài tập luyện phát âm
  với công cụ Talk to me và bài tập bổ trợ sau một số chủ điểm bài học Extra Exercises.
 • Điểm Mini test bao gồm 2 bài test nhỏ sau mỗi khoảng 5 đơn vị bài học để ôn tập và đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức.
 • Điểm Mid-term test và Final test là các kỳ đánh giá Giữa kỳ và Cuối kỳ trong mỗi khóa học để xác định mức độ tiến bộ trong khóa.
 • Bạn cần đảm bảo phải đạt tiêu chí đánh giá toàn khóa sau khi kết thúc khóa học từ 5/10 điểm trở lên.
  iii) Tham gia và hoàn thành nghiêm túc 100% các bài học trực tuyến với Giáo viên trong thời gian quy định như sau:
 • Tổng thời lượng quy định của khóa học (tuần) = (Tổng số buổi học x 1.5)/2
 • Tổng thời gian hoàn thành khóa học bao gồm các buổi học của Chúng tôi và thời gian bảo lưu, không bao gồm các buổi học bị lỗi từ phía Công ty và thời gian nghỉ Lễ, Tết theo quy định.
  iv) Bạn cần tham gia kỳ thi cuối khóa của Công ty hoặc kỳ thi lấy chứng chỉ chính thống Cambridge trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc khóa học của Công ty.
  v) Trường hợp Bạn tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ chính thống Cambridge, Bạn cần nộp lại Bản chính/Bản photo chứng chỉ thi trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận kết quả thi.
  ● Trường hợp Bạn đã đảm bảo đủ các điều kiện nêu trên nhưng vẫn không đạt được tiêu chuẩn đầu ra khóa học của Công ty thì:
  ○ Hội đồng chuyên môn của Công ty sẽ cùng tiến hành phân tích kết quả học tập để đánh giá các điểm cần cải thiện và phương án tốt nhất cho Bạn để đạt kết quả thi cuối khóa của Công ty hoặc kỳ thi chứng chỉ Cambridge với kết quả tương đương với đầu ra của lộ trình Bạn vừa hoàn thành.
  ○ Bạn được học lại miễn phí cho đến khi đạt kết quả thi cuối khóa của Công ty hoặc kỳ thi chứng chỉ Cambridge với kết quả tương đương với đầu ra của lộ trình Bạn vừa hoàn thành. Lộ trình và chương trình học lại sẽ được định hướng bởi hội đồng chuyên môn của Công ty để đảm bảo cam kết đầu ra.
  ○ Thời gian tối thiểu của 1 lần học lại hợp lệ là 4 tuần, tối đa là 8 tuần.
  ○ Công ty sẽ đề xuất giải pháp riêng cho Bạn và lộ trình học lại dựa trên đánh giá về năng lực của Bạn. Kỳ thi cuối khóa hoặc kỳ thi chứng chỉ quốc tế Cambridge lần 2 được đề xuất không sớm hơn 30 ngày và không quá 90 ngày
  kể từ kỳ thi chứng chỉ gần nhất của Bạn.
  ○ Từ lần học lại thứ 2 trở đi, Công ty yêu cầu Bạn thực hiện đầy đủ các cam kết, quy định về chuyên cần và thi thử tương tự như khoá học chính để đảm bảo Bạn đạt được kết quả đầu ra theo cam kết.
  ● Công ty sẽ không thể cam kết đầu ra với Bạn trong trường hợp:
  ○ Khi Bạn bảo lưu hơn 30 ngày trở lên; và/hoặc
  ○ Khi Bạn không tuân theo đúng hoặc vi phạm ít nhất một trong các quy định được nêu tại mục này.

5. Chăm sóc, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

● Trong quá trình theo học, Bạn được chăm sóc và hỗ trợ bởi Ban giáo vụ và cố vấn học tập của Công ty thông qua các cổng tiếp nhận thông tin chính thống, hoạt động từ 08:30 - 22:00 hàng ngày (trừ lễ Tết).
● Bạn được chăm sóc chủ động bởi một cố vấn học tập riêng và theo sát trong toàn bộ quá trình học, thông báo về tình hình học tập và đưa ra định hướng giúp Bạn đạt được mục tiêu đầu ra.
● Với bất kỳ trường hợp phát sinh liên quan đến buổi học, Giáo viên, học lực của Bạn, cố vấn học tập cá nhân của Công ty sẽ liên hệ trực tiếp với Bạn trong vòng 24h của ngày làm việc kế tiếp.
● Bạn phản hồi về chất lượng dịch vụ vui lòng gửi email/liên hệ trực tiếp tới các kênh tiếp nhận của Công ty kèm chứng cứ liên quan tới vụ việc.
● Đội ngũ phụ trách Chăm sóc Khách hàng sẽ phản hồi lại với Bạn trong vòng 2 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận vấn đề.
Tất cả các ý kiến phản hồi của Bạn đều là tài sản quý giá của Công ty giúp Công ty cải thiện dịch vụ tốt hơn.

ICAN CONNECT Easy PASS (1:4) - Chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến toàn diện 4 kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho học sinh từ THCS trở lên.

1. Nội quy lớp học dành cho Bạn

● Bạn cần tham gia học đúng giờ để đảm bảo đủ thời lượng bài học. Trong trường hợp Bạn vào muộn, buổi học vẫn diễn ra và kết thúc đúng giờ và Bạn sẽ không được học bù thời gian vào muộn.
● Trường hợp Bạn xin nghỉ học mà lớp học vẫn diễn ra, buổi học vẫn bị tính phí. Công ty sẽ hướng dẫn và gửi lại video buổi học để Bạn có thể ôn tập lại kiến thức vào buổi đã nghỉ.
● Bạn cần bật camera và micro để đảm bảo tương tác với Giáo viên của Công ty (“Giáo viên”), đồng thời tôn trọng Giáo viên giảng dạy.
● Hoàn thành tối thiểu 90% khối lượng bài tập về nhà được giao (Bao gồm Bài tập Về Nhà, Bài luyện tập Extra Exercise và Bài luyện tập phát âm với công cụ Talk to me), không làm thiếu bài tập về nhà trong 3 tuần liên tiếp.
● Hoàn thành nghiêm túc tất cả các bài ôn tập, kiểm tra định kỳ trong suốt khóa học bao gồm: 2 bài Mini test, 1 bài Mid-term test và 1 bài Final test.
Trong trường hợp vi phạm Nội quy lớp học nhiều lần, Công ty và Giáo viên có quyền từ chối giảng dạy và không hoàn phí.

2. Về bảo lưu, chuyển giao và hoàn học phí

● Bảo lưu:
○ Trường hợp đang chờ kích hoạt: Thời gian chờ kích hoạt tối đa là 30 ngày, kể từ thời điểm Bạn được xác nhận đăng ký thành công từ Công ty.
○ Trường hợp đã khai giảng: Bạn được bảo lưu 1 lần trong 1 khóa học trong vòng tối đa 90 ngày.
○ Yêu cầu bảo lưu được tính là hợp lệ khi Bạn thông báo qua các cổng hỗ trợ chính thức của Công ty (Email, ứng dụng, Hotline, Zalo OA và các kênh khác nếu có).
○ Bạn cần tiến hành đặt lại lịch học sau khi kết thúc bảo lưu bằng việc liên hệ với Công ty qua các cổng thông tin chính thức.
○ Từ thời điểm kết thúc bảo lưu cho đến trước 30 ngày sau đó, Công ty sẽ liên hệ để xác nhận lịch học lại và hỗ trợ sự quay lại học tập của Bạn. Trong trường hợp không nhận được thông tin phản hồi, Bạn đồng ý rằng hợp đồng giao kết giữa Bạn và Công ty sẽ hết hiệu lực.
Công ty khuyến khích Bạn không nên bảo lưu, để đảm bảo kết quả học tập tốt nhất.
● Chuyển giao:
○ Bạn được hỗ trợ chuyển giao tối đa 1 lần trong toàn bộ khóa học đã đăng ký với phí chuyển giao là 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng./.).
○ Bạn tự chủ động tìm người nhận học phí đồng thời thống nhất về việc thanh toán học phí giữa Bạn và người nhận học phí.
○ Bạn cần đóng thêm tiền chênh lệch (nếu có) trong trường hợp số buổi còn lại không đủ cho lộ trình 1 khóa học hoặc chuyển giao khác khóa học, khác trình độ, khác giá tiền. Các buổi học còn thiếu và số tiền chênh lệch được
tính toán dựa trên mức học phí tại thời điểm chuyển giao.
○ Mọi quyết định cuối cùng về chuyển giao do Công ty quyết định, sau khi đã loại trừ các yếu tố gian lận liên quan đến thông tin Bạn và chính sách học phí.
● Hoàn học phí:
Học phí không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

3. Về điều phối lịch học và sắp xếp Giáo viên:

● Trong quá trình Bạn theo học, Công ty có sẽ điều phối và sắp xếp giáo viên đúng theo tiêu chuẩn chất lượng tham gia giảng dạy đầy đủ để đảm bảo chương trình học tập của Bạn, bao gồm việc sắp xếp Giáo viên dạy thay với chất lượng giảng dạy theo tiêu chuẩn cam kết trong trường hợp Giáo viên chính nghỉ ngắn hoặc nghỉ phép.
● Đối với các trường hợp nghỉ đột xuất do phát sinh các vấn đề như: thiên tai, bão lũ, mất điện/ mất mạng đột xuất, các vấn đề sức khỏe của giáo viên..., chúng tôi sẽ nỗ lực liên lạc với Giáo viên và thông báo với Bạn trong thời gian sớm nhất. Trong trường hợp buổi học không thể diễn ra vì những lý do này, chúng tôi có trách nhiệm thông báo tới Bạn và ca học không bị tính phí.
● Bạn có quyền đề xuất thay đổi lịch học tối đa 1 lần/trình độ. Trong trường hợp có nhu cầu thay đổi lịch học, Công ty sẽ tiếp nhận và hỗ trợ Bạn trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận. Thời gian chờ để sắp xếp lớp học mới sẽ được tính vào trong thời lượng cam kết của khóa học và có thể ảnh hưởng tới các điều kiện cam kết đầu ra nêu tại mục "Điều 4: Về chất lượng dịch vụ".

4. Về chất lượng dịch vụ

Công ty sẽ cam kết đầu ra của Bạn khi Bạn đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:
i) Tuân thủ đầy đủ quy định của mục “Nội quy lớp học dành cho Bạn” và Điều Khoản của Công ty; và
ii) Điểm toàn khóa và Tiêu chí đánh giá cụ thể như sau:
Nội dung đánh giá = Điểm Chuyên cần + Điểm LMS + Điểm Giữa kỳ (Mid-term test) + Điểm Cuối kỳ (Final test)
Trong đó:

 • Tỉ trọng lần lượt trong nội dung đánh giá là: 10%, 10%; 20%; 20%; 40%;
 • Điểm chuyên cần là tỉ lệ tham gia các buổi học trực tuyến;
 • Điểm LMS là điểm hoàn thành bài tập trên LMS bao gồm các mục bài tập về nhà, bài tập luyện phát âm với công cụ Talk to me và bài tập bổ trợ sau một số chủ điểm bài học Extra Exercises;
 • Điểm Mini test bao gồm 2 bài test nhỏ sau mỗi khoảng 5 đơn vị bài học để ôn tập và đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức;
 • Điểm Mid-term test và Final test là các kỳ đánh giá Giữa kỳ và Cuối kỳ trong mỗi khóa học để xác định mức độ tiến bộ trong khóa;
 • Bạn cần đảm bảo phải đạt tiêu chí đánh giá toàn khóa sau khi kết thúc khóa học từ 5/10 điểm trở lên
  iii) Tham gia và hoàn thành nghiêm túc tối thiểu 90% các bài học trực tuyến với Giáo viên trong thời gian quy định như sau:
 • Tổng thời lượng quy định của khóa học (tuần) = (Tổng số buổi học x 1.5)/2
 • Tổng thời gian hoàn thành khóa học bao gồm các buổi học tại Công ty và thời gian bảo lưu, không bao gồm các buổi học bị lỗi từ phía Công ty và thời gian nghỉ Lễ, Tết theo quy định.
  iv) Bạn cần tham gia kỳ thi cuối khóa của Công ty hoặc kỳ thi lấy chứng chỉ chính thống Cambridge trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc khóa học của Công ty; và
  v) Trường hợp Bạn tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ chính thống Cambridge, Bạn cần nộp lại Bản chính/Bản photo chứng chỉ thi trong vòng 15 ngày từ ngày nhận kết quả thi.
  ● Trường hợp Bạn đã đảm bảo đủ các điều kiện nêu trên nhưng vẫn không đạt được tiêu chuẩn đầu ra khóa học của Công ty thì:
  ○ Hội đồng chuyên môn của Công ty sẽ cùng tiến hành phân tích kết quả học tập để đánh giá các điểm cần cải thiện và phương án tốt nhất cho Bạn để đạt kết quả thi cuối khóa hoặc kỳ thi chứng chỉ chứng chỉ Cambridge với kết quả tương đương với đầu ra của lộ trình Bạn vừa hoàn thành.
  ○ Bạn được học lại miễn phí cho đến khi đạt kết quả thi cuối khóa hoặc kỳ thi chứng chỉ Cambridge với kết quả tương đương với đầu ra của lộ trình Bạn vừa hoàn thành. Lộ trình và chương trình học lại sẽ được định hướng bởi hội đồng chuyên môn của Công ty để đảm bảo cam kết đầu ra. Thời gian tối thiểu của 1 lần học lại hợp lệ là 4 tuần, tối đa là 8 tuần.
  ○ Công ty sẽ đề xuất giải pháp riêng cho Bạn và lộ trình học lại dựa trên đánh giá về năng lực của Bạn. Kỳ thi cuối khóa hoặc kỳ thi chứng chỉ quốc tế Cambridge lần 2 được đề xuất không sớm hơn 30 ngày và không quá 90 ngày kể từ kỳ thi chứng chỉ gần nhất của Bạn.
  ○ Từ lần học lại thứ 2 trở đi, Công ty yêu cầu Bạn thực hiện đầy đủ các cam kết về chuyên cần và thi thử tương tự như khoá học chính.
  ● Công ty sẽ không thể cam kết đầu ra với Bạn trong trường hợp:
  ○ Khi Bạn bảo lưu hơn 30 ngày trở lên; và/hoặc
  ○ Khi Bạn không tuân theo đúng hoặc vi phạm ít nhất một trong các quy định được nêu tại mục này.

5. Chăm sóc, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

● Hỗ trợ kỹ thuật trước buổi khai giảng: Công ty thực hiện hỗ trợ kỹ thuật trước buổi học đầu tiên nhằm giúp Bạn tham gia học thành công.
● Nhắc lịch học: Công ty thực hiện nhắc lịch cho tất cả các buổi học với các trường hợp Bạn không có mặt trong lớp học đúng giờ.
● Hỗ trợ kỹ thuật trong buổi học: Công ty đảm bảo tiếp nhận và xử lý vấn đề kỹ thuật kịp thời trong suốt quá trình Bạn theo học, giúp buổi học diễn ra thành công.
● Bạn phản hồi về chất lượng dịch vụ vui lòng gửi email/liên hệ trực tiếp tới các kênh tiếp nhận của Công ty kèm chứng cứ liên quan tới vụ việc.
● Đội ngũ phụ trách Chăm sóc Khách hàng sẽ phản hồi lại với Bạn trong vòng 2 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận vấn đề.
Tất cả các ý kiến phản hồi của Bạn đều là tài sản quý giá của Công ty giúp Công ty cải thiện dịch vụ tốt hơn.