Tagged

post-ge

A collection of 16 posts

Age of Learning và Galaxy Education chính thức hợp tác triển khai ứng dụng ABCmouse Tiếng Anh cho bé tại Việt Nam.
post-ge

Age of Learning và Galaxy Education chính thức hợp tác triển khai ứng dụng ABCmouse Tiếng Anh cho bé tại Việt Nam.

Công ty công nghệ giáo dục sớm hàng đầu tại Mỹ, Age of Learning và Galaxy Education, đối tác công nghệ giáo dục hàng đầu tại Việt Nam, công bố việc hợp tác độc quyền triển khai “ứng dụng ABCmouse Tiếng Anh cho bé”, nhằm đáp ứng nhu cầu học